Wat is homeopathie

Als het natuurlijk evenwicht in het lichaam verstoord raakt, ontstaan er klachten of zelfs ziekten. De homeopathische arts gaat op zoek naar de oorzaken van deze verstoring.

Homeopathische geneeskunde

Homeopathie wordt al meer dan twee eeuwen wereldwijd toegepast, vooral bij chronische en regelmatig terugkerende klachten.

Samen met de patiŽnt bekijkt de homeopathische arts de klachten, lichamelijke en geestelijke, in hun samenhang. Dit is een aanvulling op de gangbare reguliere diagnose zoals die door door huisarts of specialist, maar ook door de homeopathische arts gesteld wordt. logo VHAN

Vervolgens wordt getracht om met homeopathische geneesmiddelen het natuurlijke evenwicht te herstellen. Uit een groot aantal geneesmiddelen zoekt de homeopathische arts het middel dat precies bij u past.

Homeopathie kan op elke leeftijd en bij bijna alle ziekten worden toegepast. Als genezing niet mogelijk is, brengt homeopathie vaak verlichting, ook bij ernstige aandoeningen. In het algemeen kunt u medicijnen die door huisarts of specialist zijn voorgeschreven, naast de homeopathische geneesmiddelen blijven gebruiken.

Natuurlijke geneeswijze

Homeopathische geneesmiddelen worden bereid uit natuurlijke producten, met name planten en mineralen (niet alleen uit planten). Om de schadelijke werking weg te nemen worden deze producten sterk verdund en geschud. Dit noemen we potentiŽren. Door het schudproces ontstaat een ander werkingsmechanisme. Dit andere werkingsmechanisme maakt het homeopathisch geneesmiddel werkzaam zonder bijwerkingen. Het is een signaal dat uw eigen herstelvermogen stimuleert om de ziekten te overwinnen.

Het homeopathisch middel is veiliger omdat het alleen werkt wanneer het bij u past. Hiervoor moet de arts een groot aantal vragen stellen. Onder 'consult' op deze website wordt dit uitgebreid toegelicht.

Artsen met kennis van homeopathie

Artsen die lid zijn van de Artsenvereniging voor integrale geneeskunde (AVIG, voorheen VHAN) hebben een universitaire medische studie voltooid en deze aangevuld met een intensieve vervolgopleiding in de homeopathie. De AVIG stelt strenge eisen aan het opleidingsniveau en de na- en bijscholing van haar leden.

De consulten bij een homeopathische arts worden door vrijwel alle aanvullende verzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed.

Adressen van homeopathische artsen kunt u opvragen bij:

Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG)
Regulierenring 12b
3981 LB Bunnik
e-mailE-mail: avigartsen@gmail.com

Adressen van homeopathische artsen vindt u ook op de website van de AVIG:

www.avig.nl

Homeopathie is voor mij oprechte geneeskunde

Lex Rutten

Waarom gaat een arts over op homeopathie? Toen ik zelf in 1978 als huisarts begon had ik nooit kunnen vermoeden logo VHAN dat mij dit ooit zou overkomen. In mijn artsenstudie werd slechts een uur aan dit onderwerp besteed. Dat ene uur werd gebruikt om de methode belachelijk te maken. Men zegt "homeopathie kan niet werken", maar men bedoelt "homeopathie kan niet werken als reguliere geneeskunde". Niet begrijpen hoe iets werkt is een slecht argument. Juist een ander werkingsmechanisme biedt nieuwe kansen, bijvoorbeeld waar reguliere geneeskunde faalt. Met reguliere geneeskunde kon ik veel patiënten onvoldoende helpen en dan vertelden zij mij wel baat te hebben bij homeopathie. Het zou arrogant zijn zulke signalen te negeren. Eén van de andere redenen om homeopathie te proberen was de noodzaak om het gebruik van antibiotica te beperken. We wisten toen al dat dit nodig was.

De Nederlandse overheid beweert nog steeds dat reguliere geneeskunde wetenschappelijk bewezen is en alternatieve geneeskunde niet. Dit is een onwetenschappelijke, niet onderbouwde, uitspraak. De Amerikaanse overheid heeft een vergelijking gemaakt tussen reguliere en alternatieve geneeskunde. Hieruit blijkt dat 41,3% van de onderzochte reguliere behandelingen (mogelijk) effectief is, tegen 38,4% van de alternatieve behandelingen. Van de reguliere behandelingen is 8,1% bewezen onveilig, van de alternatieve behandeling 0,7%. In Amerika worden alternatieve behandelingen dan ook in topziekenhuizen toegepast.

De gevestigde medische wetenschap eiste dubbelblind bewijs om aan te tonen dat het effect van homeopathie niet op suggestie berust. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Het bewijs voor homeopathie doet inmiddels niet onder voor regulier bewijs. Dit weten we al sinds 1991, na beoordeling door gerenommeerde epidemiologen. En sinds 1991 wordt steeds getracht het bewijs voor homeopathie onderuit te halen met nieuwe veronderstellingen. Waarom? Hier is sprake van een cirkelredenering: het kan immers niet werken. Tot nu toe zijn deze veronderstellingen onjuist gebleken: onderzoek naar homeopathie is betrouwbaarder dan onderzoek naar reguliere geneesmiddelen. Het probleem is dat nog nooit een geneeskundige methode op grond van wetenschappelijk bewijs erkend is; we weten dus niet wat redelijk en haalbaar is.

De opmerking dat bewijs voor homeopathie niet onderdoet voor regulier bewijs komt van gerenommeerde epidemiologen, die zeker geen voorstanders van homeopathie zijn: Knipschild, Roosendaal, Bouter en Vandenbroucke. De laatste drie epidemiologen halen het bewijs voor homeopathie aan als argument dat misschien dubbelblind bewijs niet te vertrouwen is; "homeopathie kan immers niet werken". Dat is een cirkelredenering. Tegenstanders van homeopathie, zoals het Belgisch Kenniscentrum en Edzard Ernst, veranderen de eisen die aan het oorspronkelijk bewijs gesteld werden, laten positieve studies weg en interpreteren het bewijs met 'vote counting', een interpretatie waarmee ook regulier bewijs onderuit gaat.

Echt gênant wordt het wanneer met bedrog getracht wordt het bewijs voor homeopathie onderuit te halen. Een vergelijkende analyse van 110 dubbelblind onderzoeken met reguliere onderzoeken in 2005 bevestigde dat het bewijs voor homeopathie niet onderdoet voor regulier bewijs. Dezelfde analyse erkende terloops dat er sterk bewijs was voor de werkzaamheid van homeopathie bij bovenste luchtweginfecties, de meest voorkomende acute aandoening in de huisartspraktijk. Dat is opmerkelijk, want het staat vast dat bijvoorbeeld antibiotica niet werken bij bovenste luchtweginfecties. Deze analyse was uitgevoerd door een uitgesproken tegenstander van homeopathie en eindigde toch met een negatieve conclusie. Hiervoor werd puur lezersbedrog toegepast. De negatieve conclusie berustte op een geheime selectie van 8 uit 110 homeopathie onderzoeken en 6 uit 110 reguliere onderzoeken. De auteurs weigerden tot 4 maanden na publicatie deze informatie vrij te geven. Toen pas konden we zien dat hun negatieve conclusie niet berustte op een vergelijking. Het resultaat werd verder naar beneden geschroefd door enkele homeopathie onderzoeken weg te laten en nog eens door kwaliteitscriteria zodanig te veranderen zodat vier van de zes beste onderzoeken uit algemeen aanvaarde eerdere analyses niet meer als goed beoordeeld werden. En men had nog meer ongeoorloofde stappen nodig om een verschil (dat niet eens statistisch significant was) tussen homeopathie en reguliere geneeskunde te creëren. Deze conclusie kwam overigens niet verder dan "Zwak bewijs voor homeopathie, sterk bewijs voor reguliere geneeskunde". Ook het punt veiligheid was niet meegenomen. Zo kan iedere methode onderuit gehaald worden. Kijken we naar het totaalplaatje, dan zien we het volgende:

  1. Homeopathie is net zo effectief is als reguliere geneeskunde.
  2. De kwaliteit van homeopathie onderzoek is met 21 goede onderzoeken (uit 110) beter dan die van reguliere geneeskunde met slechts 9 uit 110 goede onderzoeken.
  3. Er is ook minder vertekening door niet gepubliceerde onderzoeken.
  4. Homeopathie is veel veiliger: een aantal sterk werkzame medicijnen uit de analyse van de reguliere middelen was uit de handel genomen wegens ernstige bijwerkingen.

Homeopathie heeft ruimschoots het bewijs geleverd waarom gevraagd was. Het verzet berust nu alleen nog maar op een niet begrepen werkingsmechanisme en dat is een zwak argument. De meeste medische behandelingen berusten op ervaring dat iets werkt. De huidige impasse wordt duidelijk door uitspraken van twee gezaghebbende medici naast elkaar te zetten. De oud-hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van Gijn stelt in 2006: “Het experiment is nu eenmaal van een hogere orde dan de theorie. Elke behandeling die werkt, is welkom, of we het nu begrijpen of niet”. Daartegenover de epidemioloog Vandenbroucke in de Gezondheidsraadlezing van 1999: “Je kan niet simpelweg stellen: er is een RCT, er is type A evidence, dus moeten we die volgen. Want dat leidt regelrecht tot de acceptatie van homeopathie. Aanvaarden dat een oneindige verdunning werkzaam is, leidt tot het verwerpen van een heel bouwwerk van chemisch en fysisch inzicht waarop meer berust dan alleen geneeskunde”. En inmiddels is nog nooit een geneeskundige methode op grond van bewijs erkend.

Het valt op dat tegenstanders van homeopathie steeds feller worden. Is dat niet een afleidingsmanoeuvre? De reguliere geneeskunde heeft grote problemen. 150 Miljoen Europeanen gebruiken alternatieve geneeskunde omdat reguliere geneeskunde bij hen onvoldoende werkt. Bijwerkingen van reguiere geneesmiddelen zijn de vijfde doodsoorzaak in ziekenhuizen. Resistentie tegen antibiotica is al een groot probleem, maar groeit nog steeds.

Homeopathische artsen zijn bekend met de reguliere geneeskunde èn de homeopathie. Zij hebben ervaringen van patiënten serieus genomen. Vanuit die ervaring weten zij dat homeopathie anders werkt en daarom heel veilig is en toch vaak helpt nadat reguliere geneeskunde gefaald heeft. Homeopathie verdient een volwaardige plaats in de geneeskunde, zoals in een toenemend aantal landen reeds gerealiseerd is. Sinds 1998 houd ik mij bezig met het zoeken naar wetenschappelijke methodes om vooral de effectiviteit van homeopathie te verbeteren en dat blijkt goed mogelijk. In februari 2013 pleitten de medische toptijdschriten British Medical Journal en PloS Medicine voor meer aandacht voor dergelijk onderzoek, naast het dubbelblind bewijs. 

    Ga naar   begin columns nieuws

A.L.B. Rutten, arts voor homeopathie -

Aard 10 - Breda - 076 5227340 -