H
#drop-caps-5d624dfb48a9a {padding:10px !important;}#drop-caps-5d624dfb48a9a {color:#ffffff !important;}#drop-caps-5d624dfb48a9a {font-size:25px !important;}

et wetenschappelijk bewijs voor homeopathie doet niet onder voor het bewijs voor reguliere geneeskunde. Dat weten we al sinds een meta-analyse uit 1991 (Kleijnen, BMJ). Toch is homeopathie nog niet erkend door de gevestigde wetenschap, terwijl nog nooit een reguliere geneeskundige methode op grond van wetenschappelijk bewijs erkend is.

De tegenstand vanuit de reguliere geneeskunde is zo sterk dat in 2005 (Shang, Lancet) bedrog toegepast werd om te suggereren dat homeopathie niet werkt. Hier werden 110 homeopathische dubbelblind onderzoeken (RCTs) vergeleken met 110 reguliere RCTs. De negatieve conclusie berustte op twee selecties, van 8 homeopathie en 6 reguliere trials. Deze selecties waren niet vergelijkbaar en op dubieuze criteria samengesteld. Dit werd verdoezeld door de selecties geheim te houden.

Sindsdien zien we allerlei selecties van onderzoeken waarbij de uitkomst wel positief is, maar niet statistisch significant. Dat is niet zo moeilijk, ook niet voor reguliere onderzoeken, maar bij reguliere geneeskunde gebeurt dit niet. Dit is ook niet wetenschappelijk, zoals de filosoof Popper stelde:

“No number of sightings of white swans can prove the theory that all swans are white. The sighting of just one black one may disprove it.”

Inderdaad, je kunt zowel in de reguliere geneeskunde als in de homeopathie (combinaties van) onderzoeken vinden statistisch niet overtuigend verschillen van placebo, witte zwanen dus.

 

Start typing and press Enter to search