P
#drop-caps-66769c0604599 {padding:10px !important;}#drop-caps-66769c0604599 {font-size:25px !important;}

rognose onderzoek

Een homeopathisch arts stelt eerst een reguliere diagnose, en vervolgens onderzoekt hij de prognose van een aanzienlijk aantal middelen dat bij deze diagnose kan passen. Deze prognostische procedure is hetzelfde als de diagnostische. Op grond van een combinatie van symptomen rangschikt hij een aantal middelen. Dat kan er als volgt uitzien:

In de tabel hiernaast worden een aantal homeopathische middelen die op grond van de symptomen van de patiënt in aanmerking komen naast elkaar gezet: Mercurius (Merc.), Belladonna (Bellad.), Sulphur en Pulsatilla.  De LR (likelihood ratio) waarden geven aan hoeveel vaker het symptoom gezien wordt bij patiënten die goed op het middel reageren dan bij de rest van de populatie. Deze waarden kunnen worden bepaald door prognostisch onderzoek, waarbij een aantal symptomen prospectief gecheckt wordt bij alle nieuwe patiënten. Na verloop van tijd ontstaan groepen van patiënten die goed reageren op specifieke homeopathische middelen. Van deze groepen kunnen we dan de prevalentie van de onderzochte symptomen. berekenen en vergelijken met de rest van de populatie.

Dit prognose onderzoek kan in iedere praktijk gedaan worden zonder de consulten en de behandeling te veranderen en zonder patiënten uit te sluiten. Wanneer we 200 symptomen op deze manier onderzocht hebben zullen de meeste mensen meerdere symptomen hebben die wetenschappelijk geëvalueerd zijn.

Dit prognose onderzoek kost een fractie van een dubbelblind onderzoek. Men kan stellen dat de wetenschappelijke validiteit minder is dan van dubbelblind onderzoek, maar het is nog de vraag of dat in de praktijk echt zo is. Aan de uitkomsten van dit onderzoek zijn geen miljardenwinsten verbonden. In ieder geval is de uitkomst relevanter voor de patiënt omdat de kans dat een middel gaat werken via het theorema van Bayes geschat kan worden.

Start typing and press Enter to search