P
#drop-caps-6676a02c48d7c {padding:10px !important;}#drop-caps-6676a02c48d7c {font-size:25px !important;}

raktijkvoorbeelden

Hier worden enkele voorbeelden gegeven van behandelingen uit mijn praktijk. Het kan u ideeën geven voor gegevens die belangrijk zijn voor de keuze van een homeopathisch geneesmiddel. De voorbeelden zijn gerangschikt op aandoening, maar zoals verder in mijn website wordt uitgelegd, is de aandoening of diagnose niet het belangrijkste criterium om een homeopathisch middel te kiezen. Het gaat om heel de mens. Omwille van de privacy kan ik geen voorbeelden van zeldzame aandoeningen of van weinig gebruikte homeopathische middelen noemen. Per aandoening worden maximaal twee voorbeelden gegeven. De voorbeelden laten zien dat ook ernstige aandoeningen goed op homeopathie reageren, dat het niet altijd even gemakkelijk is en dat het soms snel gaat, maar vaak langzaam. Dit is een willekeurige greep uit een groot aantal behandelbare aandoeningen.

ADHD

Jongetje van 2 jaar. Ongeremd en onbesuisd. Luistert absoluut niet, doet alles wat niet mag en iedere correctie verergert zijn gedrag. Tijdens het eerste consult breekt hij de spreekkamer af. Als homeopathische symptomen zijn belangrijk: veel dorst; voorkeur voor koud drinken en ijs; hij eet graag fruit; zeer dominant gedrag. Voorschrift: Veratrum album LM6.
Verloop: na twee weken begint hij te luisteren en in de loop van enkele maanden wordt hij geleidelijk rustiger.

Angst

1. Jongen van 13 jaar heeft 5 jaar angst en daardoor slaapproblemen. Hij ziet spoken en doodskoppen en hoort stemmen. Hij durft niet alleen te slapen. Daarnaast heeft hij dagelijks buikpijn.
Verloop: met achtereenvolgens een drietal middelen neemt de angst in twee jaar voor 75% af, de buikklachten waren na een half jaar over. De laatste 25% verbetering is moeilijker te behalen. Na drie jaar wordt een weinig gebruikt homeopathisch middel gevonden om de rest van angst weg te werken.

2. Vrouw van 31 jaar heeft haar hele leven angst voor ziekten. Wanneer iemand over ziekte praat denkt zij dat ze die ziekte heeft. Nu heeft ze een half jaar keelklachten .n.a.v. een verhaal over keelkanker.
Het eerste jaar is het succes matig, maar dan komt de verandering door een middel dat we zelden toepassen. De eerste verbetering is dan snel en daarna gaat het langzamer. In de twee volgende jaren verdwijnt de angst geheel. Vijftien jaar later zie ik haar nog eens terug vanwege een andere klacht. Het gaat uitstekend en ze hoeft daarvoor slechts om de 4 maanden 3 korreltjes te nemen.

Allergie

Man van 34 jaar heeft 13 jaar allergie. Hij is daarbij fors benauwd en de benauwdheid wordt erger wanneer hij op zijn rug ligt. Hij heeft regelmatig aften, vooral op zijn gehemelte. Deze plaats is niet alledaags voor aften en daarom is dit een belangrijk gegeven bij de keuze van een homeopathisch middel.
Met het middel Phosphor wordt de allergie in 3 maanden tijd de helft minder en vooral zijn humeur en zijn buikpijn wordt beter. Twee jaar later zie ik hem weer. Het gaat vrij goed, maar de aften komen terug, hij voelt zich wat onrustig en de buik kon beter. Hij heeft buikpijn op aardappels, en dat is weer zo’n typisch gegeven waar wij vaak op wachten. Met het middel Mercurius corrosivus gaat het vervolgens perfect.

Artrose

Vrouw van 52 jaar heeft ongeveer vijf jaar stijve handen met wakker worden. Sinds een jaar is er toenemende pijn in de handen, waardoor ze niet meer in de tuin kan werken en geen hand kan geven. Andere gewrichten, zoals ellebogen, zijn nu ook pijnlijk geworden. Verder heeft ze al jaren maagpijn, migraine, hartkloppingen en kramp in de voet. Ze krijgt Calcarea carbonica voorgeschreven. Na twee maanden zijn de klachten zeker niet verminderd, hooguit de kramp iets minder. Na acht maanden gaat het beter met gewrichten, maag en hoofdpijn en kramp. Na 10 maanden zijn de gewrichten 80% beter, van de maag heeft ze geen last meer en de hoofdpijn af en toe. Ze vraagt: “Kan het door die korrels komen dat mijn humeur beter is?”. Dan zie ik haar pas vijf jaar na het begin van de behandeling terug. Het gaat super met de gewrichten en van hoofdpijn, maag en hartkloppingen heeft ze geen last meer. Het humeur is door de korrels inderdaad beter. Ze neemt ze nu eenmaal per maand en inmiddels is het potje na vier jaar leeg sinds twee maanden (kosten: nog geen twee tientjes). De klachten komen de laatste week een beetje terug, dat gebeurt in het algemeen wanneer ze langer dan zes weken geen korrels neemt.

Astma

1. Jongetje van 2 jaar heeft vanaf kort na de geboorte astma. Hij is vaak verkouden en dan ook benauwd. De benauwdheid wordt erger door inspanning. Het mannetje heeft een nogal dwingend karakter. Dat en het feit dat hij ouder lijkt dan zijn leeftijd bepaalt mijn keuze voor het middel Lycopodium.
Verloop: in een half jaar tijd wordt zijn benauwdheid langzaam minder en zijn humeur beter. Anderhalf jaar later is hij wel benauwd en lijkt dan een longontsteking te hebben. Op het homeopathisch middel Bryonia knapt hij binnen een paar uur op. Vier jaar later zie ik hem nog eens terug; het is goed gegaan en hij heeft de korreltjes eens per 6 tot 8 weken nodig.

2. Nog in de huisartspraktijk had een 2-jarig patiëntje een astma zo ernstig dat hij met reguliere middelen niet uit zijn aanvallen kwam. Zelfs een ziekenhuisopname hielp niet en hij dreigde daar dood te gaan. De moeder wist dat ik met homeopathie bezig was en smeekte me hem homeopathisch te behandelen. Toen had ik nog niet zoveel vertrouwen in homeopathie, maar begreep de zorgen van de moeder. Bij de eerste aanval duurde het een paar uur voordat ik het goede middel vond, maar daarop verbeterde hij in seconden. Dat was al heel wat beter dan dagen stikbenauwd in het ziekenhuis. De aanvallen kwamen nog wel regelmatig en het duurde nog wel twee jaar voordat we het ideale middel te pakken hadden, maar daarna verdwenen de aanvallen geleidelijk. Twintig jaar later zag ik hem nog eens terug. Hij had 22 jaar geen regulier middel nodig gehad en het homeopathisch middel 5 jaar geleden voor het laatst genomen. Sinds een paar weken was hij weer licht benauwd.

Bijholte ontsteking (sinusitis)

Man van 59 jaar heeft 15 jaar chronisch last van bijholte ontstekingen. Hij is tweemaal geopereerd, verzuimt drie weken per jaar van zijn werk, kan niet meer in ploegendienst werken en heeft talloze antibioticakuren gehad. Bovendien heeft hij al vele jaren last van zijn gewrichten.
Acht maanden na het begin van de homeopathische behandeling gaat het 60% beter. Hij heeft geen antibiotica gehad, niet van zijn werk verzuimd en kan weer alle diensten draaien. Zijn hoofdpijn is weg, maar ook zijn gewrichtsklachten. Hij begint weer iets te ruiken en zijn humeur is stukken beter.

Depressiviteit

1. Man van 42 jaar met ruim 20 jaar depressiviteit. Daarnaast kan hij geen afstand nemen van zin werk; op vakantie belt hij naar het werk of alles goed gaat. Vanwege deze instelling, zijn tochtgevoeligheid en zijn regelmatig terugkomende snijdende rugpijn wordt het middel Kalium carbonicum gekozen.
Verloop: na een half jaar voelt hij zich herboren en relaxt. Anderhalf jaar later krijgt hij toch een terugval en reageert dan beter op het middel Aurum. Het gaat nu vier jaar erg goed met hem.

2. Jongen van 10 jaar. Was vroeger onder behandeling vanwege obstipatie en later angst. Is nu enkele maanden depressief. Depressieve aanleg zit sterk in de familie. Hij heeft nu weer last van angst, maar ook zelfmoordgedachten. Hij wil niet naar school, kan niet met leeftijdgenoten en zijn broer overweg, heeft voortdurend ruzie. Is bang gepest te worden en heeft een stem in zijn hoofd die zegt dat hij iets moet doen. Na een nieuw middel knapt hij in een half jaar geleidelijk op. Hij kan nu goed met klasgenoten en zijn broer overweg en zelfs om zichzelf lachen. Hij is vrolijker dan ooit tevoren.

Duizeligheid

Vrouw van 78 jaar is langer dan 10 jaar duizelig en kan daardoor niet bukken. Verder heeft ze diverse klachten, onder andere slikklachten: ze heeft het gevoel dat er een prop in de keel hangt. Voorschrift: Causticum.
Verloop: na zes weken zit de prop in de keel los en na vier maanden is de duizeligheid over. Een jaar later komt de duizeligheid gedeeltelijk terug. Na twee andere middelen is dit opgelost.

Eczeem

1. Man van 49 jaar komt wegens 3 jaar eczeem aan de vingers: blaasjes die ontsteken en dan vervellen. Verder heeft hij diarree door vet. Op het middel Kalium sulfuricum gaat het na 3 maanden de helft beter met het eczeem, zijn ontlasting is beter en hij zweet minder. Het gaat vrij goed maar na twee jaar komt hij met het gegeven dat hij zo moeilijk zijn boosheid kan hanteren. Hierop en op enkele andere gegevens kies ik voor het middel Staphisagria. Hierna volgt in anderhalf jaar tijd een soort wedergeboorte. Zijn huwelijk en zijn baan zijn gered omdat hij veel beter te hebben is. En zijn huid gaat dan ook perfect.

2. Jongetje van 14 maanden heeft vanaf de geboorte luieruitslag en eczeem. Verder is hij vaak verkouden met hoesten en heeft regelmatig diarree. Voor de keuze van het homeopathisch middel is belangrijk dat het hoesten vaak gevolgd wordt door niezen. Ook belangrijk is dat hij driftig is, bij boosheid bijt en tanden knarst in zijn slaap. Mij valt verder zijn uitdagende blik op. Bij deze persoonskenmerken zal iedere homeopathische arts het middel Belladonna overwegen en dat heb ik hem ook voorgeschreven. Zes weken na het begin was het eczeem nog niet verbeterd, maar het hoesten en de diarree wel. Bij homeopathie zie je vaak een verbetering ‘van binnen naar buiten’. Negen maanden na het begin van de behandeling is het eczeem weg en hij is niet meer ziek geweest. Zijn moeder geeft het Belladonna korreltje om de 4 tot 6 weken; hij wordt dan driftiger als teken dat het korreltje is uitgewerkt. Vier jaar later zie ik zijn moeder nog eens en het blijkt nog steeds goed te gaan met af en toe een korreltje Belladonna.

Epilepsie

Vrouw van 42 jaar heeft sinds haar vijftiende jaar epilepsie. Zij krijgt insulten door lichtflikkeringen en kan alleen met een zeer donkere zonnebril heel even televisiekijken. Vanwege het feit dat zij snel huilt, slecht tegen vet kan en een sterk wisselende ontlasting heeft, kies ik voor het homeopathisch middel Pulsatilla.
Verloop: Na een half jaar beginnen de insulten langzaam af te nemen. Later heeft zij de middelen Arsenicum album en Natrium muriaticum nodig. Na drie jaar kan zij twee uur televisiekijken. Na 5 jaar aanvaardt ze een baan waarbij ze de hele dag met een beeldscherm werkt (zonder zonnebril).

Fibromyalgie

Een man van 46 jaar heeft langer dan 10 jaar last van zijn gewrichten, pijn, stijfheid en krachtsverlies. Hij gebruikte drie geneesmiddelen van de rheumatoloog, maar dit hielp maar matig. Deze geneesmiddelen waren in ieder geval niet bevorderlijk voor zijn buikklachten, krampen en diarree. De buikklachten waren eigenlijk de aanleiding voor de homeopathische behandeling. Op het eerste middel verbeterden de klachten gedurende een jaar, maar daarna kwam het terug. Hij had toen ook een merkwaardig symptoom: een grote behoefte aan sinasappels. Hij ging zelfs ’s nachts zijn bed uit om een sinasappel te eten. Naar aanleiding van dit symptoom kwam een minder bekend homeopathisch middel in beeld en dat werkte geweldig. Vijf jaar later zie ik hem nog eens terug omdat de korreltjes een half jaar op zijn en hij nu weer wat stijve gewrichten krijgt. Hij nam de korrels eens per 3 tot 4 maanden en heeft geen reguliere medicijnen meer nodig. Ook de buikklachten zijn verdwenen.

Fistels

Vrouw van 34 jaar heeft vanaf haar twintigste fistels en abcessen, aan billen en anus en deze lopen door tot in het bekken. Zij is reeds 14 keer geopereerd. Bij de fistels is ze acuut ziek met ondraaglijke pijn en vermoeidheid.. Ik kies voor het middel Sepia, niet alleen vanwege de fistels, maar vooral omdat ze vaak koortslippen heeft en wratten bij de vingernagels.
Verloop: in de loop van een jaar gaat het langzaam beter. Ook energie, humeur, ontlasting, buikpijn en koortslip. Operaties zijn niet meer nodig geweest. Na twee jaar gaat het goed en heeft ze de korreltjes éénmaal per twee maanden nodig.

Hartklachten

Vrouw van  49 jaar heeft twee jaar last van haar hart: een snelle hartslag bij geringe inspanning en dan buiten adem. Daarnaast buikklachten met buikpijn die zo heftig is dat ze ervan flauw dreigt te vallen. Na het homeopathisch geneesmiddel heeft ze de eerste drie weken wat meer last, maar daarna gaat het stap voor stap beter. De snelle hartslag verdwijnt, ze houdt minder vocht vast, de buikpijn en de hoofdpijn (die ze niet gemeld had) worden minder, ze is minder kouwelijk en wondjes genezen beter. Dat ook haar angsten verminderen zal geen enkele homeopathische arts verbazen. Ruim drie jaar later zie ik haar nog eens terug. Ze heeft het homeopathisch middel twee jaar niet gebruikt en sinds een jaar last van de gewrichten. Dat ze deze klachten vroeger ook had en dat deze ook op het homeopathisch middel verdwenen waren was ze vergeten. De hartklachten waren immers nooit meer teruggekomen.

Hooikoorts

1. Vrouw van 28 jaar heeft hooikoorts vanaf kind; met niezen, branderige ogen, jeuk in de keel, benauwdheid en vermoeidheid. Daarnaast heeft zij vanaf kind astmatische bronchitis, afwisselend met eczeem. De keuze valt op het homeopathisch geneesmiddel ammonium muriaticum, onder andere op grond van het merkwaardige symptoom dat zij in haar slaap wakker wordt door niezen. Na een jaar is de hooikoorts verdwenen en haar astma 70% verbeterd.
2. Meisje van 16 jaar met 5 jaar hooikoorts. Daarnaast heeft zij menstruatieklachten: pijn, veel vloeien (vooral ’s nachts) en erg kouwelijk voor de menstruatie. De menstruatiesymptomen geven de doorslag om bij deze patiënt voor ammonium carbonicum te kiezen. Bij het volgende hooikoortsseizoen een half jaar later heeft zij geen last meer. Ook de menstruatieklachten zijn verbeterd. Toen de korreltjes op waren kwamen de menstruatieklachten na 3 maanden wat terug. Daarna neemt ze de korreltjes ongeveer éénmaal per maand.

Hoofdpijn

1. Vrouw van 34 jaar met ruim een jaar hoofdpijn. Het is begonnen sinds de laatste oorontsteking en ze heeft vanaf haar veertiende jaar éénmaal per jaar oorontsteking. Mijn keuze was het middel Natrium muriaticum, vooral vanwege de kloven aan de vingertoppen, haar voorliefde voor zuurkool, haar zwakke enkels en haar terugkerende koortslip.
Verloop: na 4 weken had zij last van een gevoel van flauwvallen in de auto. Dit was een klacht die ze tien jaar geleden vaak had. Het tijdelijk terugkomen van oude klachten is een goed teken in de homeopathische behandeling. En inderdaad, na 3 maanden was de hoofdpijn over en het humeur een stuk beter. Van de oren heeft ze geen last meer gehad.

2. Vrouw van 45 jaar; sinds 18 jaar vaak een koortslip en 5 keer per jaar migraine gedurende enkele dagen. Na een half jaar waren migraine en koortslip met ruim de helft afgenomen. Ook energie, nachtzweet en humeur zijn duidelijk verbeterd. Na 3 jaar komt ze terug, omdat de korreltjes sinds 3 maanden op zijn en de klachten licht terugkomen. Vier jaar na het begin van de behandeling gaat het perfect en gebruikt ze de korrels éénmaal per 3 weken een paar korreltjes.
Wat heeft dat nu gekost? Aan homeopathische medicijnen 20 euro en 7 consulten in 4 jaar. Vroeger was zij in 4 jaar alleen aan reguliere medicijnen al meer dan 1.000 euro kwijt. Ze gebruikt nu geen reguliere medicijnen meer, ook niet voor haar opvliegers, want hetzelfde homeopathisch middel helpt ook daarvoor omdat het bij haar hele gestel past. Haar ziekte heeft dus in 18 jaar minstens 4.000 euro teveel gekost en dan hebben we het nog niet over het onnodige werkverzuim.

Middenoor ontstekingen

Meisje van 4 jaar. Sinds 3 jaar 6 tot 7 keer per jaar middenoor ontsteking. De oorontsteking gaat gepaard met looporen. Ze heeft het gauw warm, wordt graag aangehaald en haar humeur kan plotseling omslaan. Ze laat warm drinken afkoelen en dat is met de voorgaande gegevens genoeg reden om Pulsatilla voor te schrijven. Na 4 maanden is haar humeur beter en zet de oorontsteking minder door. Na 9 maanden gaat het goed met de oren en heeft ze de korrels om de 10 dagen nodig.

Psoriasis

1. Vrouw van 32 jaar. Sinds 2 jaar psoriasis over het hele lijf, sinds kort komt er hier en daar plakkerig, stinkend vocht uit. Voor de homeopathie belangrijke symptomen zijn verder: angst voor onweer, zweten onder de haren, ’s nachts de voeten uit bed en een verlangen naar melk. Hierbij past vooral het middel Calcarea carbonica.
Na 5 maanden was de huid bijna gaaf. Ook de hoofdpijn en de verkoudheden zijn minder. Drie jaar later zie ik haar nog eens terug. Het homeopathisch middel is een half jaar op en de psoriasis komt sinds een maand een beetje terug. Ze zal nu af en toe eens hetzelfde middel nemen.

2. Vrouw 47 jaar. Sinds 3 jaar psoriasis handpalmen en al 15 jaar hoofdpijn. Ook deze patiënt stak ’s nachts de voeten uit bed, maar was een ander type mens. De keuze viel op Sulfur. Na een jaar was de psoriasis weg en de hoofdpijn goeddeels over. De hoofdpijn kwam later terug en toen werd het even zoeken naar het goede middel. Het middel Agaricus hielp het best. Na 9 jaar zie ik haar nog eens en ze is zeer tevreden. De korrels neemt ze nog om de 4-6 weken.

Psychose

1. Man van 47 jaar heeft sinds 3 jaar last van psychosen. De psychosen ontstaan na het gebruik van cannabis. Met een homeopathisch middel werd alles weer rustig. Later ging het weer fout na het roken van cannabis en moest hetzelfde homeopathisch weer uitkomst bieden.

2. Jongen van 17 jaar komt vanwege een acute psychose. Ruim 6 jaar geleden heb ik hem behandeld vanwege chronische verkoudheid. Dat middel heeft toen zo goed geholpen dat we het nu weer toepassen. Binnen enkele dagen komt hij weer tot zichzelf. We zijn nu 8 jaar verder en hij heeft af en toe hetzelfde middel nodig wanneer hij psychisch minder stabiel wordt.

Reuma

1. Vrouw van 24 jaar. Reuma vanaf derde, veel last van de bijwerkingen van methotrexaat. Hele dag moe en kan niet lopen. Voor homeopathie belangrijke symptomen: ze toont nooit verdriet, klaagt nooit, kan slecht tegen de zon en had vroeger kloofjes aan het eind van de plasbuis. Voorschrift: Natrium carbonicum.
Verloop: Na anderhalf jaar heeft ze minder pijn, is veel minder moe de gewrichten gaan niet verder achteruit en ze kan nu vijf minuten lopen.

2. Vrouw van 49 jaar. Reuma vanaf negentiende, 7 jaar bedlegerig geweest, nu rolstoel. Prothesen beide knieën, beide heupen en verschillende vingergewrichten en meerdere gewrichten zijn vastgezet. Haar voornaamste probleem is nu osteoporose, waardoor de prothesen loslaten. Ik kies voor Pulsatilla op grond van de sterk verspringende gewrichtspijnen, verergering door warmte, afkeer van vet. Daarna heeft ze ook andere homeopathische middelen nodig gehad.
Verloop: in de afgelopen 5 jaar gaat het stap voor stap beter. Nieuwe bot transplantaten slaan nu wel aan. Minder ontstekingen in de gewrichten. De orthopeed verbaast zich over de verbetering van haar elleboog (vraagt of ze daar een prothese gekregen heeft). Verschillende gewrichten zijn een stuk beter, maar zij is vooral blij met haar verbeterde energie en welbevinden.

Wondroos

1. Man van 38 jaar. Heeft 12 jaar daarvoor zijn onderbeen en voet verbrijzeld in een machine. De huid is nooit goed genezen, ondanks transplantaten. Sinds 4 jaar heeft hij regelmatig wondroos en een doorligwond op het transplantaat. Door de wondroos is hij meerdere keren per maand ernstig ziek. Voorschrift: op grond van het ongeval als oorzaak wordt begonnen met Arnica.
Verloop: na een week voelt hij dat de huid van de enkel begint te herstellen. Na een half jaar zijn de ontstekingen verminderd. De strijd tegen de wondroos vordert in de jaren daarna langzaam. Het komt minder vaak terug, hij is er minder ziek van en kan het vaak zonder antibiotica opvangen met het homeopathisch middel Apis mellifica.

2. Man van 53 jaar. Heeft sinds 14 jaar wondroos om de 4 maanden. Voorschrift: Sulfur en bij wondroos Belladonna.
Verloop: Vijf jaar later heeft hij in totaal 4 keer wondroos gehad en slechts 1 maal antibiotica nodig gehad.

Start typing and press Enter to search