Wetenschappers in het nauw

Een club Europese wetenschappers (EASAC) heeft de aanval op homeopathie geopend: het moet verboden worden. Net nu de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) de aanval op de wetenschappers inzet in een rapport met de veelzeggende titel ‘Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg’. De RVS stelt:

“Onbedoeld is een onderzoeksysteem ontstaan dat prikkels bevat voor irrelevant en onbetrouwbaar onderzoek, terwijl veel gangbare zorg onvoldoende is onderzocht”.

Een voorbeeld van gangbare zorg is homeopathie, met wereldwijd vierhonderdmiljoen gebruikers. De situatie doet denken aan enkele eeuwen geleden met het probleem van de lengteplaatsbepaling op zee. Veel zeelui verdronken omdat ze niet konden bepalen hoever oostwaarts ze waren en op de klippen liepen. Wetenschappers zochten de oplossing in moeilijke sterrenkunde, maar dat werkte niet. Toen kwam een klokkenmaker met een klok voor schepen. Wanneer je in Londen vertrok zette je de klok daar gelijk. Later op zee schoot je een zonnetje en wanneer de zon op zijn hoogst stond keek je op de klok. Wanneer het in Londen zes uur vroeger was wist je dat een kwart van de aarde onder je doorgedraaid was, 90 graden oosterlengte.

De wetenschappers stonden in hun hemd en gingen de klok met allerlei geweld te lijf. Ze kregen hem kapot en dus was de klok niet de oplossing. Ondertussen wisten de zeelui wel beter, zij namen de klok mee en dat spaarde duizenden levens.

De EASAC wetenschappers prijzen tegenstanders van homeopathie de hemel in en wetenschappers die iets positiefs zeggen worden verzwegen. Er is inderdaad veel onbetrouwbaar regulier onderzoek en die onbetrouwbaarheid wordt op homeopathieonderzoek geprojecteerd. Dat bewezen is dat homeopathieonderzoek betrouwbaarder is dan regulier vergeten ze even.

En ja, er gaan wel eens mensen dood door slechte alternatieve zorg. Weet je nog, die actrice in 2001? Dat was geen homeopathie. Homeopathische middelen zouden wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Maar men noemt enkele dubieuze voorbeelden, terwijl jaarlijks ongeveer 200.000 mensen in de EU overlijden door bijwerkingen van reguliere geneesmiddelen. Ook zou reguliere zorg soms onthouden worden door homeopathie. Hoe slecht is dat precies wanneer je weet dat in Nederland jaarlijks 40.000 kinderen en adolescenten antidepressiva voorgeschreven krijgen, terwijl bewezen is dat deze middelen suïcidaliteit en agressiviteit bij deze groep bevorderen? Over enkele decennia wordt antibioticaresistentie de belangrijkste doodsoorzaak met naar schatting 10 miljoen doden per jaar in 2050. Desondanks moet verboden worden dat artsen met homeopathie minder antibiotica toepassen. De EASAC vermeldt niet dat een van hun favoriete bronnen een sterk effect van homeopathie bij acute bovenste luchtweginfecties gevonden heeft. Homeopathie is dus effectief bij de indicatie waarvoor de meeste antibiotica worden toegepast. Kortom, een dodelijk advies, voor homeopathie en patiënten, alleen om de wetenschappers niet in hun hemd te laten staan.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search