Vaccinaties, kritiekloos prikken

Ik ben voorstander van vaccinaties, maar tegenstander van kritiekloos prikken. Waarom heeft het tientallen jaren geduurd voordat de werking van vaccinaties echt onderzocht werd? Er komt nu betere voorlichting, maar zet deze de voor- en nadelen eerlijk naast elkaar? Zo niet, dan hebben we een vereniging voor kritisch prikken harder nodig dan een vereniging tegen kwakzalverij.

Iedere arts leert in zijn studie dat betere hygiëne, betere voeding en bijvoorbeeld de sanering van de veestapel bij tuberculosebesmetting de grootste gezondheidswinst tot nu toe heeft opgeleverd. Dit argument kan niet tegen vaccinaties gebruikt worden, maar we mogen ook niet suggereren dat de geneeskunde geheel verantwoordelijk is voor onze langere levensverwachting.

De Nederlandse overheid wil uitdragen dat jaarlijks 36 levens gered worden door vaccinaties, maar (vermeende) bijwerkingen van vaccinaties worden casuïstiek genoemd. Het Lareb meldt 54 ernstige bijwerkingen in 2015. Dat is toch geen casuïstiek meer?

Het is goed dat er nu eindelijk onderzoek is naar de effectiviteit van vaccinaties, maar treurig dat dit gezien wordt als een noodzakelijke reacie op organisaties die vraagtekens zetten bij vaccinaties. Dit had al veel eerder onderzocht moeten worden. De overheid had van meet af aan duidelijk en eerlijk moeten zijn over de voor- en nadelen van ieder vaccin.

Start typing and press Enter to search