Medische chantage

In Nieuws

Er is een verontrustende tendens om de keuzevrijheid van patiënten te beperken. Iedereen weet dat de verzekeraars bepalen wat een patiënt mag gebruiken aan zorg. Minder bekend is dat patiënten grip verliezen op wat zij niet aan zorg willen gebruiken. De farmaceutische industrieën hebben via de artsenverenigingen controle over hun omzet. Een bekend voorbeeld is het gebruik van cholesterol medicijnen. De standaarden die artsen geacht worden toe te passen worden zodanig bijgesteld dat steeds meer mensen deze middelen gaan gebruiken. Ik zeg hier bewust niet “patiënten”, want het is nog maar de vraag of deze mensen allemaal een ziekte hebben.

Gebruikers van cholesterol medicijnen denken dat ze dood gaan wanneer ze deze middelen niet nemen. Nog erger is dat gebruikers én voorschrijvers denken dat dit op wetenschappelijk bewijs berust. De voorschrijvers zouden beter moeten weten. Zij horen te weten dat het meest gedegen wetenschappelijk bewijs te vinden is bij de Cochrane Collaboration. Hier kunnen zij lezen dat wanneer duizend mensen cholesterol medicijnen slikken, slechts 18 daarvan behoed worden voor een ernstig hart- of vaatlijden, dat is minder dan 2 procent. Of er minder mensen overlijden door deze middelen is nog onduidelijk.

Er zijn mensen die deze informatie beter lezen dan hun behandelende artsen en dan besluiten geen cholesterol middel te gebruiken. Of ermee te stoppen wanneer zij  er last van hebben en dat zijn en nogal wat; veel mensen (inmiddels wel patiënten) hebben last van spierklachten hierdoor.

Tot mijn ontzetting hoor ik steeds vaker dat deze weigeraars nu gechanteerd worden door artsen en praktijkondersteuners. In het gunstigste geval alleen met woorden, waarbij zelfs met een veel hogere sterftekans gezwaaid wordt, hetgeen onzin is. Maar de chantage gaat toch echt te ver wanneer de hulpverlener weigert de patiënt verder te behandelen wanneer hij zijn cholesterol medicijn niet slikt. Dat heb ik inmiddels meerdere keren gehoord, ondanks de zeer degelijke motivatie van de patiënt.

Regelmatig klagen patiënten bij mij over deze chantage, de verhouding met de hulpverlener is dan al zo slecht dat hier niet meer over gepraat kan worden. Zij kunnen zich ook niet aan de behandeling onttrekken wanneer bijvoorbeeld suikerziekte of hoge bloeddruk regelmatige controle noodzakelijk maakt. Na iedere controle komt de patiënt dan stoom afblazen bij mij. Je zou er ziek van worden!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search