Gevaarlijke satire

Satire kan dodelijk zijn voor bepaalde producten, neem destijds het alcoholvrije Buckler bier dat door Youp van ’t Hek op de hak genomen werd. Werkt dit bij alternatieve geneeskunde ook zo? Zo’n 10 jaar geleden namen van Kooten en de Bie alternatieve geneeskunde onder vuur, maar dat heeft weinig effect gehad. Nu doet Lubach hetzelfde, maar is dit gevaarlijk voor alternatieve geneeskunde of voor patiënten?

Uiteraard bedoelen de satirs het goed, maar ze zijn eenzijdig geïnformeerd. Zij denken dat reguliere geneeskunde regulier is omdat het bewezen is en dat iets dat bewezen is altijd werkt, maar meer dan de helft van de reguliere geneeskunde is niet bewezen. ‘Bewezen’ wil niet zeggen dat het altijd werkt, maar gemiddeld beter werkt dan placebo. Dat is dan vaak in de helft van de gevallen terwijl placebo dan bijvoorbeeld in eenderde van de gevallen werkt.

De satire gaat ervan uit dat gebruikers van alternatieve geneeskunde niet weten dat regulier beter is. Onzin, de meeste gebruikers hebben jarenlang ervaren dat reguliere geneeskunde niet helpt en proberen dan pas iets alternatiefs. De gebruikers worden ook dom gevonden. Gelukkig heb ik mij veertig jaar geleden als regulier huisarts niet zo opgesteld. In mijn jonge praktijk zag je veel terugkerende middenoorontstekingen en daar hielp mijn reguliere behandeling niet. De ouders vertelden mij dat antibiotica zelfs nieuwe oorontstekingen bevorderden. Dat namen zij toen waar en inmiddels toonde onderzoek aan dat zij gelijk hadden. Diezelfde ouders hadden mijns inziens ook gelijk toen zij mij vertelden dat homeopathie hiervoor beter werkt; met homeopathie kon ik deze patiëntjes beter helpen en kon ik minder antibiotica toepassen. Inmiddels dreigt antibioticaresistentie de grootste doodsoorzaak te worden, maar men vindt dit toch te verkiezen boven homeopathie.

In de satire komen de gevaren van alternatieve geneeskunde ruimschoots aan bod. Men weet van tientallen gevaarlijke situaties door slecht geschoolde behandelaars. Dat zijn er natuurlijk tientallen teveel, maar jaarlijks tweehonderdduizend doden door bijwerkingen van reguliere geneesmiddelen in de EU zijn er tweehonderdduizend teveel. Alternatieve geneeskunde door artsen zou mogelijk een betere oplossing zijn.

Voor de satirs is het veiliger dat wij ons houden aan wat we begrijpen en kunnen we methoden die al eeuwen met succes worden toegepast beter negeren. Zou het kunnen dat zij beïnvloed zijn door de medicijnindustrie die niet altijd even eerlijk is? Zo is het bewijs voor antidepressiva vervalst en weten we nu dat deze nauwelijks werken bij jongeren en bij hen agressie en suïcidaliteit bevorderen. Toch worden jaarlijks in Nederland aan veertigduizend jongeren antidepressiva voorgeschreven. De satire ziet dit kennelijk liever dan alternatieve geneeskunde.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search