Bekeerling

De hoofdredacteur van het blad Arts&Auto heeft al lang een afkeer van homeopathie, maar vraagt zich af waarom steeds meer artsen zich bekeren tot alternatieve geneeskunde. Mijn antwoord op haar sportieve uitnodiging om een reactie vindt u op de website van het blad: http://www.artsenauto.nl/bekeerling.

Wereldwijd bekeren duizenden artsen zich ieder jaar tot methoden als homeopathie, ondanks hun eerdere scepsis. Daarvoor zijn twee eerste vereisten: een wetenschappelijke instelling en bereidheid om de patiënt serieus te nemen. Waarom een wetenschappelijke instelling? Enkele eeuwen geleden dacht iedereen dat de aarde stilstond. Het wereldbeeld van Copernicus werd toen weggehoond: stel je voor, in één dag 40.000 kilometer afleggen op een rondtollende aarde! Dat geeft een enorme tegenwind. Kunt u zich nu een discussie over het wereldbeeld van Copernicus voorstellen met mensen die weigeren door een telescoop te kijken, of die dit niet kunnen? Dat schiet natuurlijk niet op. Daarom kun je pas meepraten over homeopathie nadat je ervaring hebt met deze methode.

De andere vereiste, je patiënten serieus nemen, lijkt vanzelfsprekend. De meeste van mijn patiënten hebben echter een andere ervaring. Zij verbazen en ergeren zich aan de artsen die hen niet serieus nemen wanneer zij vertellen dat ze baat hebben bij homeopathie. Dat ik mijn patiënten wel serieus nam had een goede reden: bij veel voorkomende kwalen als luchtweginfecties en depressiviteit hebben reguliere middelen weinig effect. Ze kunnen zelfs meer schade toebrengen, bijvoorbeeld dor resistente bacteriën of door verhoogde zelfmoordneiging en agressiviteit. Mij past dan als arts een bescheiden opstelling, zeker wanneer een andere methode dan wel succes heeft.

Het telkens terugkerende argument dat homeopathie niet kan werken omdat er niets in zit is ook onzin. Het kan niet werken als gewone geneesmiddelen en juist daardoor kan het werken terwijl reguliere geneesmiddelen falen. Waarom zou een ander dan het reguliere werkingsmechanisme onmogelijk zijn? Neem een voetafdruk in nat zand: aan de chemische samenstelling van het zand verandert niets, wel aan de structuur van het geheel. Deze structuur bevat ongelooflijk veel informatie voor degenen die deze af kunnen lezen. Er zijn inmiddels sterke aanwijzingen dat de structuur van het oplosmiddel van een homeopathisch middel verandert.

Start typing and press Enter to search