F
#drop-caps-66768a4ad2e9d {padding:10px !important;}#drop-caps-66768a4ad2e9d {font-size:25px !important;}

undamenteel bewijs

Homeopathie kan niet werken, ….. als conventionele farmacie. Juist daardoor is het mogelijk dat een homeopathisch middel werkt nadat reguliere geneeskunde gefaald heeft, en toch veilig is. In de praktijk doet de werking van een homeopathisch geneesmiddel denken aan een signaal: bij een chronische kwaal bouwt het effect heel geleidelijk op. Een regulier geneesmiddel zal in dit geval juist op korte termijn symptomen verlichten en op langere termijn minder werken door gewenning.

Het fundamenteel bewijs voor homeopathie ondersteunt het klinisch effectiviteitsbewijs. In homeopathische oplossingen waar theoretisch geen molecule meer aanwezig is, zijn veranderingen t.o.v. gewoon water meetbaar. De effecten van homeopathie zijn ook meetbaar in modellen met planten, dieren en cellen.

De Hombrex database, bevat begin 2015 meer dan tweeduizend fundamentele experimenten met homeopathie. Een experiment met degranulatie van basofiele cellen door hoge potenties van histamine is bijvoorbeeld sinds 25 jaar regelmatig herhaald en lijkt steeds reproduceerbaarder te worden.

De reproduceerbaarheid van onderzoek met cellen neemt toe en daardoor ontdekken we steeds meer factoren die hier invloed op hebben. Reproduceerbaarheid is ook een probleem met al het reguliere fundamenteel onderzoek. Dit onderzoek staat nu eenmaal ver af van de praktijk van levende systemen die zichzelf kunnen herstellen. Ook voor fundamenteel bewijs is homeopathie een interessant onderzoeksterrein om eens geheel nieuwe idee├źn op te doen.

“We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.” Einstein

Start typing and press Enter to search