Hoeveel bewijs is nodig?

In 1993 publiceert de Gezondheidsraad een uitvoerig rapport ‘Alternatieve behandelwijzen en wetenschappelijk onderzoek’. Eén van de aanbevelingen was (p. 150): “..indien uit herhaald en volgens de door de commissie geformuleerde richtlijnen opgezet en uitgevoerd onderzoek blijkt dat met een behandelwijze positieve resultaten worden bereikt, een dergelijke behandelwijze moet worden erkend”. Op onze vraag wat bedoeld werd met ‘herhaald’ en welke ‘reguliere’ methode op hoeveel bewijs erkend was hebben wij nooit een antwoord gekregen, noch van de Gezondheidsraad, noch van anderen. We moeten dan concluderen dat nog nooit een geneeskundige methode erkend is op grond van wetenschappelijk bewijs.

Start typing and press Enter to search