Antidepressiva

Vandaag stelde de baas van het Geneesmiddelenbulletin dat het gebruik van antidepressiva in 98% van de gevallen onterecht is. Dan kan dit alleen leiden tot bijwerkingen en een verhoogde kans op suïcide en agressie. Vooral bij jongeren is deze kans op suïcide en agressie door antidepressiva vergroot. Toch krijgen jaarlijks 40.000 Nederlandse jongeren antidepressiva voorgeschreven. Dit is per definitie kwakzalverij: het willens en wetens schaden van patiënten en de ogen sluiten voor veiliger alternatieven.

Zo’n veiliger alternatief is homeopathie. Zelfs de meest fanatieke tegenstanders kunnen geen ernstige bijwerkingen van homeopathie aantonen. Ze draaien het zelfs om: enige tijd geleden hielden tegenstanders in verschillende landen een demonstratie waarbij ze een duidelijke ‘overdosis’ van een homeopathisch middel namen en er gebeurde niets ernstigs. Ze draaiden daarop de zaak om: een geneesmiddel zonder bijwerkingen kan geen geneesmiddel zijn.

Dat zijn nog eens oogkleppen! Vanuit de bekrompen visie dat een ander werkingsmechanisme dan reguliere farmacie onmogelijk is accepteren we dat geneesmiddelen die vooral schaden bij de meest voorgeschreven categorieën geneesmiddelen horen.

Er zijn inmiddels drie dubbelblind onderzoeken, die werkzaamheid van homeopathie bij depressie aantonen en nog eens 15 andere studies die de werkzaamheid in de dagelijkse praktijk aantonen. Een Frans onderzoek toont aan dat huisartsen met kennis van homeopathie veel minder antidepressiva voorschrijven.

Je houdt het niet voor mogelijk, maar een ‘gezaghebbende’ wetenschappelijke commissie in Australië concludeerde in 2015 nog dat er “voor geen enkele indicatie” voldoende bewijs voor homeopathie is. We kunnen nu de definitie van kwakzalverij uitbreiden: reguliere antidepressiva blijven voorschrijven ondanks voldoende bewijs van schadelijkheid.

Start typing and press Enter to search