O, o, die wetenschap

Nieuw onderzoek bewijst dat thuisbevallen even veilig is als in het ziekenhuis. Vijf jaar geleden leek bewezen dat thuisbevallen veel meer sterfte bij baby’s veroorzaakte.

Wanneer wetenschappers iets willen bewijzen worden het net mensen, hun vooroordelen blijken sterker dan de wetenschap.

Zo is het ook gegaan met het bewijs voor homeopathie. Nadat meerdere analyses geconstateerd hadden dat het bewijs voor homeopathie niet onderdeed voor regulier bewijs zijn de fanatieke tegenstanders dit nog eens gaan herkauwen. En jawel, een nieuwe beoordeling van hetzelfde bewijs toonde aan dat dit niet afdoende was. Sterker nog, nu was bewezen dat homeopathie niet werkt.

Gooi het maar in uw pet, geneeskunde is een vage wetenschap. Toch blijf ik erbij dat wetenschap wel bruikbaar is om de kwaliteit van geneeskunde te verbeteren, je moet alleen niet zo nodig iets willen bewijzen.

Start typing and press Enter to search