Homeopathie
wordt al twee eeuwen wereldwijd door honderdduizenden artsen toegepast
Werking
Werkt anders dan gewone geneesmiddelen, daarom veilig, en ook wanneer ‘reguliere’ geneeskunde onvoldoende werkt.
Meerdere klachten
Meerdere klachten tegelijk? Juist dan is homeopathie een goede keuze omdat een homeopathisch middel bij het geheel moet passen.
Onbegrepen klachten?
Denk bij onbegrepen klachten aan homeopathie. Juist hier werkt een andere, persoonsgerichte, benadering beter.
Chronische klachten
Bij ontstekingen en andere klachten die regelmatig terugkomen blijkt homeopathie een goede oplossing te bieden.
Psychische klachten
Ook psychische klachten, zoals angsten en gedragsproblemen bij kinderen, laten zich goed homeopathisch behandelen.
Bewijs?
Het wetenschappelijk bewijs voor homeopathie doet niet onder voor bewijs voor ‘reguliere’ geneeskunde.
#mk-edge-slider-66a17c143dd15 { background-color: #000000; }
W
#drop-caps-66a17c143ff96 {padding:10px !important;}#drop-caps-66a17c143ff96 {font-size:25px !important;}

elkom op de homeopathie homepage van Lex Rutten te Breda. U kunt mij niet meer consulteren, maar misschien helpt deze informatie u bij uw keuze of bij het antwoord op veel kritische reacties op homeopathie van allerlei mensen die er niets van af weten. Al bij het begin van mijn huisartspraktijk in 1978 ontdekte ik dat reguliere geneeskunde vaak onvoldoende werkt. Patiënten wezen mij op homeopathie. Sindsdien boeide deze methode mij steeds meer, vooral omdat homeopathie resultaten bereikt die met reguliere geneeskunde niet haalbaar zijn. Homeopathie werkt anders en daardoor vinden mensen na jaren onvoldoende resultaat met reguliere geneeskunde wel baat bij deze methode. Homeopathische geneesmiddelen kunnen altijd naast reguliere geneesmiddelen gebruikt worden. En het is een zeer systematische methode die zich goed leent voor wetenschappelijk onderzoek. Sinds 1998 ben ik bezig met wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met steeds meer buitenlandse collega’s. Homeopathie is wel degelijk een wetenschappelijke methode.

Onzin over homeopathie

Het succes van homeopathie roept weerstand op bij mensen die niet kunnen omgaan met dingen die ze niet begrijpen. Zij luisteren te weinig naar mensen die geen baat hebben bij reguliere behandeling. Om een voorbeeld te geven van vooroordelen t.a.v. homeopathie: fanatieke tegenstanders beweren dat homeopathie gevaarlijk is. Dat zou komen omdat men daardoor geen gebruik van reguliere geneeskunde zou maken. Dat is niet waar, men gebruikt homeopathie omdat reguliere geneeskunde niet blijkt te werken. Er zouden ook ernstige bijwerkingen kunnen zijn, maar niemand heeft deze aan kunnen tonen. Op deze site vindt u informatie waarmee u alle onzin over homeopathie kunt weerleggen. Dat homeopathie wel degelijk een wetenschappelijke methode is blijkt uit het feit dat iedere arts kan leren deze methode effectief te gebruiken en de methode wordt al twee eeuwen over de hele wereld toegepast.

Voor een uitgebreid curriculum vitae kunt u hier klikken.

Wegens pensioenering sluit mijn praktijk eind juni 2019. Bij de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG) kunt u adressen opvragen van artsen die gespecialiseerd zijn in homeoathie.

De privacy van uw persoongegevens wordt bewaakt. U kunt hier klikken om een PDF bestand te downloaden voor nadere informatie.

Start typing and press Enter to search