Wat is belangrijk?

Inhoud

logo VHAN


A.L.B. Rutten, arts voor homeopathie - Aard 10 - Breda - 076 5227340

Vooraf

Nadat men heeft kennisgemaakt met de homeopathie komt de verwondering over deze geheel andere aanpak van gezondheidsproblemen. Zelf ben ik in 1979 als regulier huisarts met deze methode in aanraking gekomen. Het duurt dan toch wel een paar jaar voordat je in de grond van je hart overtuigd raakt van wat duizenden artsen over de hele wereld vóór jou ook ontdekt hebben: voor homeopathie moet je de patiënt leren kennen.

Dit betekent dat je aan de patiënt vragen moet stellen die niets met de aangeboden klacht te maken hebben. Wat je met de antwoorden op deze vragen doet is niet in een paar zinnen uit te leggen. Het heeft alles te maken met het feit dat een homeopathisch geneesmiddel niet bij de kwaal maar bij de mens moet passen. In de gangbare (‘reguliere’) geneeskunde is het net andersom: daar past het geneesmiddel bij de diagnose of klacht.

Homeopathie geeft vaak prachtige resultaten. Met een minimale hoeveelheid, vrijwel onschadelijke, medicijnen lijken klachten vanzelf over te gaan. Het is dan ook nog de bedoeling dat u het homeopathisch geneesmiddel steeds minder vaak gebruikt. Hiertegenover staat dat de keus van een homeopathisch geneesmiddel veel moeilijker is dan van een regulier geneesmiddel. Het succes staat of valt met het vinden van het goede middel, dus met het leren kennen van de patient.

Het komt erop neer dat patiënt en arts het probleem samen moeten oplossen. De arts probeert door vragen datgene te vinden wat u tot een uniek persoon maakt. Maar het is onmogelijk om alle vragen te stellen. We moeten samen proberen om zo snel mogelijk tot een oplossing van uw probleem te komen. Deze brochure helpt u op weg om een idee te krijgen van het soort gegevens dat ik nodig heb om u te kunnen helpen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 50 tot 70% van de patiënten baat heeft bij een homeopathische behandeling. Deze resultaten kunnen nog beter worden wanneer iedere patiënt beseft dat wij geen wonderdokters zijn maar veel inspanning moeten leveren om deze geneesmethode goed toe te passen.

U schrikt misschien van de hoeveelheid informatie maar bedenk daarbij dat u deze moeite investeert in een blijvende verbetering van uw gezondheid. In de tekst wordt u op een aantal plaatsen verwezen naar andere teksten en columns die een toelichting kunnen geven. Wanneer u klikt op de gekleurde tekst komt u hier vanzelf op terecht.

Naar Inhoud

Wat heb ik nu?

Vaak wordt deze vraag gesteld zonder dat er een bevredigend antwoord op komt. Verschillende artsen geven ook verschillende antwoorden op dezelfde vraag. De beste conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat we hèt antwoord eigenlijk niet weten. (Overigens, ook als we het antwoord weten is hiermee nog niet altijd de oplossing geboden.)

Verwacht nu niet dat de homeopathische arts dan wèl weet wat u heeft. Zijn methode is er niet op gericht om diagnosen te stellen die uw huisarts of specialist niet kan stellen. Hij kan echter wel oplossingen bieden, juist omdat de homeopathie niet vanuit de diagnose werkt maar vanuit de persoonsbeschrijving.

Naar Inhoud

Hoe werkt het?

Niemand kent het werkingsmechanisme van homeopathie. We weten wel dàt het werkt en we weten hoe we ermee om moeten gaan. Uit proefnemingen en ontzettend veel praktijk-ervaringen leren we dat het passende middel de hele gezondheidstoestand van de patiënt kan verbeteren. Het totale welbevinden verbetert; niet alleen de klacht waarvoor hij komt, maar ook andere klachten verminderen. Het komt ook regelmatig voor dat de klacht waarmee men komt niet als eerste verbetert.

Verschillende klachten kunnen met hetzelfde homeopathisch middel genezen, maar wanneer u dezelfde kwaal heeft als een kennis van u, krijgt u meestal toch een ander homeopathisch middel, ... omdat u anders bent!

Na het gebruik van een homeopathisch geneesmiddel zien wij regelmatig enkele reacties optreden, die we niet kennen van reguliere geneesmiddelen, zoals:

Uit dergelijke reacties leiden wij af dat de werking van een homeopathisch geneesmiddel het meest lijkt op de werking van vaccinaties: door de behandeling wordt het zelfherstellend vermogen van het gestel geactiveerd.

Naar Inhoud

Hoe snel werkt het?

Dat het homeopathisch middel werkt via het zelfherstellend vermogen van de mens zien wij ook aan de grote variatie in werkingssnelheid. U kunt zich waarschijnlijk wel voorstellen dat een klacht die een lange voorgeschiedenis heeft ook een langzaam zelfherstel mag hebben. Daarentegen kan met homeopathie het herstel bij acute ziekten verbluffend snel gaan. Ook hier geldt weer: geen ziekte is hetzelfde.

Het is niet verwonderlijk dat het juiste homeopathisch middel niet altijd bij het eerste consult gevonden wordt. Hoe meer gegevens u echter kunt verstrekken, des te beter is het resultaat.

Waar gaat het om?

Het gaat om de persoon. Ieder mens is anders en moet daarom tientallen kenmerken hebben die hem onderscheiden van een ander. Toch zijn veel mensen graag ‘normaal’ of hebben dit devies door hun omgeving ingepeperd gekregen. Sommige klachten zijn moeilijk te verklaren en worden daarom door reguliere artsen weggewuifd. Op den duur vertel je ze dan niet meer.

In de homeopathie gaat het juist om het bijzondere. Denk niet te snel dat u geen eigen kenmerken heeft. Sommige kenmerken heeft u al levenslang en vallen daardoor niet meer op. De kunst is nu om deze kenmerken van jezelf op te sporen, dus om ze weer te leren zien. Vaak moet men dit door oefenen leren, zoals tekenen en fotograferen geoefend moeten worden. In de homeopathie moet je de persoon uittekenen in woorden. Dit kunt u oefenen door regelmatig het informatiemateriaal dat u gekregen heeft door te lezen en aan de hand hiervan enkele persoonskenmerken die bij u opkomen op papier te zetten. Ook familieleden en goede kennissen kunnen hier waardevolle informatie leveren. Deze lijst van kenmerken kunt u dan met de homeopathische arts doornemen en hij kan dan aangeven wat belangrijk is. Hierdoor komen we sneller bij het doel, het passende middel.

Naar Inhoud

Het passende middel

Het passende middel is als het ware uw dubbelganger. Van ieder homeopathisch middel is beschreven bij welk type mens het middel past. Wij beschikken in de homeopathie over meer dan duizend middelen. Ieder middel heeft dus zijn eigen type patiënt en kan bij deze patiënt verschillende klachten wegnemen en het algeheel welbevinden verbeteren.

Wij gaan samen op zoek naar uw dubbelganger, de beschrijving van dàt homeopathisch middel dat het beste bij u lijkt te passen. Alle vragen van de homeopathische arts zijn hierop gericht. Sommige gegevens zijn daarbij belangrijker dan andere. In het algemeen kun je stellen dat bijzondere kenmerken meer waarde hebben. Wanneer weinig mensen een bepaald kenmerk hebben, krijgt dit meer waarde. Bijvoorbeeld: veel mensen hebben hoofdpijn, maar slechts weinig mensen krijgen hoofdpijn wanneer zij lachen.

Door uw verschillende kenmerken met elkaar te combineren komen we tot het passende middel. In het stuk "Het homeopathisch consult" wordt al een idee gegeven van de verschillende vragen die bij een homeopathisch consult gesteld worden. In deze brochure gaan we wat dieper in op een aantal hoofdthema’s:

Naar Inhoud

Invloeden

Ieder mens voelt de invloed die zijn omgeving op hem uitoefent. Veel klachten zijn niet constant hetzelfde maar worden beïnvloed door emoties, weersomstandigheden, activiteiten, houding, beweging, licht, geluid, geur, enz.

Dit soort invloeden heb je niet altijd in de gaten. Soms worden invloeden pas duidelijk wanneer je regelmatig aandacht hieraan schenkt en bij het optreden van klachten nagaat wat je aan het doen bent. Ga na hoe u het doet en in wat voor omstandigheden. Het is ook belangrijk hoe je je daar verder bij voelt. Door dit op te schrijven kan een verband met één of meerdere van deze invloeden duidelijk worden.

Naar Inhoud

Ziekte-aanleg

Ieder mens heeft zijn eigen aanleg voor ziekte. Sommige kwalen komen in de familie voor. Ook deze gegevens horen bij de kenmerken van een homeopathisch middel en van de patiënt die bij dit middel past. Dit betekent dat aandoeningen die u vroeger gehad heeft nog steeds van belang zijn voor uw persoonsbeschrijving.

Lichaamsfuncties

Terwijl de één het warm heeft zal de ander het koud hebben, de ene mens ruikt anders dan de ander en ook zo kunnen wij onderscheid maken tussen verschillende personen. Daarom zijn deze gegevens belangrijk voor het vinden van het homeopathisch middel. Ook als u geen klachten op dat gebied heeft kunnen kenmerken van uw temperatuur-regeling, transpiratie, ontlasting en dergelijke belangrijke informatie verschaffen.

Naar Inhoud

Voeding

‘Zeg mij hoe u eet en ik vertel u wie u bent’ is een bekend gezegde. Dit gezegde past ook bij de homeopathie. U onderscheidt zich van een ander door wat u lekker vindt en wat niet. Er kunnen ook voedingsmiddelen zijn waar u last van heeft.

Karakter

Wanneer je gewend bent aan de reguliere geneeskunde is het moeilijk je voor te stellen dat karaktereigenschappen belangrijk kunnen zijn bij de keuze van een geneesmiddel. Toch blijkt dit in de praktijk bij homeopathische middelen vaak belangrijk te zijn. Een homeopathisch arts probeert zich hier een beeld van te vormen. Zo uit ieder mens zijn emoties anders. En ook hier geldt weer dat niet-alledaagse reacties voor ons meer waarde hebben. Zo is het bijv. belangrijk om te weten wat er gebeurt als u boos bent. Sommige mensen krijgen dan hoofdpijn, of gaan hoesten, krijgen hartkloppingen en wat al niet meer.

Er kunnen ook gebeurtenissen zijn die uw leven (en uzelf) ingrijpend veranderd hebben. Dergelijke gegevens zijn erg belangrijk, ook al is het soms pijnlijk erover te praten. Wanneer het u te moeilijk valt om over deze zaken te praten kan het helpen om ze op papier te zetten. Dit kan een ander eventueel ook voor u doen. Zet er dan bij of u er wel of niet over wil praten, dan kan ik daar rekening mee houden.

Naar Inhoud

Bijzonderheden

Om nog eens terug te komen op de bijzondere kenmerken; juist met de merkwaardigste eigenschappen loop je niet te koop. Zeker wanneer je omgeving deze afkeurt of je erom uitlacht. Ook wanneer je altijd je hoofd gestoten hebt wanneer je erover wilde praten leer je dit voor je te houden. Uit het voorgaande heeft u inmiddels begrepen: vertel het mij of schrijf het op. Vaak wordt de vraag gesteld wat voor kenmerken dit dan zijn. Hierop is eigenlijk geen antwoord te geven, want er zijn duizenden van dergelijke kenmerken. Om u toch een steuntje in de rug te geven noem ik er enkele:

Naar Inhoud

Praktijkvoorbeeld

Om het voorgaande toe te lichten geef ik een verzonnen voorbeeld dat ongeveer weergeeft hoe wij de keuze voor een middel maken.

Het gaat hier over 2 patiënten die beiden komen vanwege hoofdpijn. Bij beiden ontstaat de hoofdpijn na boosheid. Dit geeft al een beperking in de keuze van middelen, maar toch krijgen zij elk een ander middel op grond van de volgende kenmerken:

Sommige aandoeningen die voor u eenvoudig lijken zijn voor ons ingewikkeld. Andersom kunnen ingewikkelde ziekten juist gemakkelijk te behandelen zijn met homeopathie.

De homeopathische methode, zoals hier beschreven, wordt inmiddels al twee eeuwen toegepast. De werkwijze verschilt aanzienlijk van de gangbare geneeskunde en is moeilijk te leren. Van commerciële zijde wordt dan ook vaak de indruk gewekt dat homeopathie niet alleen veilig, maar ook eenvoudig toe te passen is. Dit is duidelijk bedoeld om zelfmedicatie te bevorderen. Wees hier voorzichtig mee! Vooral bij chronische en telkens terugkerende klachten is zelfmedicatie, zeker met homeopathie, af te raden. Over verantwoorde zelfmedicatie vindt u in een ander deel van deze website meer waarbij ook enkele voorbeelden gegeven worden.

Hopelijk geeft dit verhaal meer inzicht in het denken van de homeopathische arts. Indien u suggesties heeft voor verbetering of onduidelijkheden tegenkomt verneem ik dat graag.

 
  Ga naar   begin nieuws


A.L.B. Rutten, arts voor homeopathie -

Aard 10 - Breda - 076 5227340